Norges Hytteforbund 

INNMELDINGSSKJEMA NEDERST PÅ SIDEN 

Norges Hytteforbund (NHF) er en landsdekkende organisasjon som ivaretar hyttefolkets interesser.
NHF representerer ca. 25.000 hytteeiere gjennom medlemskap av velforeninger  personlige medlemskap av hytteeierne. Forbundet ledes av et styre som velges på generalforsamling (Hytteting) hvert annet år.
NHF tar opp hyttepolitiske saker og er høringsinstans for myndighetene. Hytteforbundet har juridisk rådgivning for sine medlemmer, inntil 30 minutter pr. år for privatpersoner, og inntil 60 minutter pr. år for velforeninger. I tillegg tilbyr Hytteforbundet medlemmene en rekke kontrakts- og vedtekstmaler, råd, sjekklister og veiledninger for saker som berører hyttelivet.
NHF utgir medlemsbladet Hytte & Fritid 3 ganger i året. Magasinet bringer nyheter, hyttepolitiske saker, medlemsartikler og hyttestoff av allmenn interesse.
Hjemmesiden presenterer NHF og dets aktiviteter. Gjennom bladet og hjemmesiden søker forbundet å skape toveiskontakt og informasjon fra og til medlemmene rundt om i landet.

NHF arbeider med å innhente spesialtilbud til medlemmene på ulike produkter og tjenester. Vi tilbyr våre medlemmer gratis annonsering for leie/utleie, samt kjøp/salg av hytte og fritidseiendom i medlemsbladet.
Sekretariatet i Øvre Slottsgt. 11 i Oslo, yter service til medlemmene fem dager i uken, fra mandag til fredag, fra kl. 09-13. Besøk må avtales på forhånd. Juridisk konsulent gir rådgivning til samme tider.
Bredden i saksmengden vises ved at NHF for eksempel har vært høringsinstans i følgende saker:

Spørsmål omkring tomtefeste, veisaker, byggesaker, naboloven, renovasjon, skattespørsmål, salg/kjøp av hytte/tomt, vassdragsloven, generelle tekniske spørsmål, reguleringssaker, hyttesameier, generasjonsoverdragelse, skifte/arv, utslipp, utleie av hytte, servituttloven, strømpriser, parkering, båtplass, bobil, friluftsloven, konsesjon, tinglysning, snøscootere, beite, forsikringsoppgjør, avgifter generelt, ulovlig hogst, bruksendring, krepsefiske, nabospørsmål, spørsmål om jakt- og fiskerettigheter med mer.

Meld deg inn i Norges Hytteforbund nederst på siden 
 
Hvorfor bli medlem i Norges Hytteforbund (NHF)?
 

For å kunne ta tak i de mange sakene som er uhyre viktig for hytteeierne i Norge, er vi avhengig av støtte i form av medlemskap. Ved å bli medlem vil vi ivareta dine interesser som hytteeier.

NHF er den eneste landsdekkende organisasjon som ivaretar hyttefolkets interesser og gir juridisk hjelp og støtte til medlemmene. Et medlemskap i NHF er å betrakte som en forsikring hvor hovedtilbudet er tilgang til landets fremste kompetanse på hytterelatert jus.

- NHF taler hyttefolkets sak i forhold til sentrale og lokale myndigheter og er en viktig høringsinstans i saker som berører hyttefolkets interesser.

- NHF verner om hyttefolkets interesser overfor grunneiere og andre institusjoner av privat og offentlig karakter.

- NHF formidler kontakt med ekspertise innen byggetekniske spørsmål.

- NHF utgir medlemsbladet Hytte & Fritid 3 ganger i året.

- NHF jobber kontinuerlig med å innhente spesialtilbud til medlemmene på ulike produkter og tjenester.

Sekretariat med medlemsservice står til medlemmenes tjeneste fem dager i uken, fra mandag til fredag. Juridisk konsulent gir rådgivning samme dager, fra kl. 09-13.

NHF tilbyr også våre medlemmer gratis annonsering for leie/utleie, samt kjøp/salg, av hytte og fritidseiendom i medlemsbladet Hytte & Fritid.

NHF representerer ca. 10% av Norges hytteeiere gjennom medlemskap av velforeninger eller frivillig betalt direkte medlemskap av hytteeierne. Men vi ønsker oss flere, så meld deg inn og vær med å styrke den eneste landsdekkende organisasjonen som ivaretar hyttefolkets interesser og gir juridisk hjelp og støtte til medlemmene.

NHF-medlemmer får følgende kontrakter/formularer kostnadsfritt (på forespørsel):
- Leiekontrakt
- Kjøpekontrakt for kjøp av hyttetomt
- Kjøpekontrakt for kjøp av hytte
- Festekontrakt
Annet:
- Vedtektsforslag for vel
- Vedtektsforslag for veistyre
- Hvordan starte og drive vel
- Gode råd ved kjøp/feste av tomt, evnt. med hytte
- Mal for krav om innløsning av festetomt
- Veiledning om hyttepresentasjon i kommunene.
Send en e-mail til norges@hytteforbund.no for bestilling av noe av det som er nevnt i listen.

Ditt medlemskap gjør NHF bedre i stand til effektivt å verne om alle medlemmers hytteliv.

Medlemskort utstedes på oppfordring.

Pris på medlemskap: Personlig medlem: kr. 480,- Velforeninger: Fra kr. 2000,-

Kontakt sekretariatet på telefon 23 27 37 60.

 

HUSK AT DU IKKE ER SKIKKELIG HYTTEEIER FØR DU ER MEDLEM I NORGES HYTTEFORBUND!

Et personlig medlemskap i NHF koster ordinært kr. 480 pr. år. 
Velforeninger koster ordinært kr. 2.000. 
NHF utgir Hytte & Fritid, som gir relevant medlemsinformasjon 3 ganger i løpet av året.
Medlemskapet gjelder fra 1.1 - 31.12.
Du har alle rettigheter som medlem fra innmeldingsdato.

( * = må fylles ut ) Fyll ut skjema:
*Fullt navn :
*Bosted Gatedresse :
*Bosted Postnr :
*Bosted Stedsnavn :
*Telefon :
*Epost :

Fyll inn informasjon om hytten din under her :

Hyttas Gatedresse ( Dersom den har det ) :
Hyttas Postnr :
Hyttas Stedsnavn :
Hyttas kommune :
Er Hytte tomta "Festetomt" eller "Eiet tomt" :
Gjelder medlemskapet en hyttevel-forening,
oppgi antall medlemmer og navn på foreningen :
Eventuelle kommentarer :