Hytte.no
Alt om Hytte - Norges største hytteportal
www.Biler.no - Alt om Bil - Norges største bilportal Hus.no - Norges største hytteportal Ferien.no - Norges største ferieportal

Hyttetoalettundersøkelsen er klar !

Det fins et utall hyttetoaletter på markedet, og det er ikke godt å vite hva som fungerer bra og hva som ikke gjør det. For å kunne gi en utstrakt hånd til de som går med planer om å kjøpe nytt, gikk Norges Hytteforbund og www.HYTTE.no  sammen om en undersøkelse av hvilke erfaringer hytteeierne har med sine egne toaletter. Responsen var overveldende!

Undersøkelsen sto på trykk i Norges Hytteforbund sitt medlemsblad; Hytte & Fritid nr. 2 i 2004. Den var også lagt ut på nettstedene www.hytteforbund.no  og www.HYTTE.no 

Biologisk toalett:
Totalt antall besvarelser: 248.
Prinsippet for biologiske klosetter er enkelt: Fuktigheten (urin) fordampes og det faste avfallet (avføring og papir) brytes ned til kompost. Biologiske klosetter bruker ikke vann og skal heller ikke kobles til offentlig kloakk. En stor fordel med disse toalettene, er at du kan kaste også matavfall. Når avfallet er ferdig kompostert, tømmer du tilnærmet ren jord som brukes som et jordforbedringsmiddel.

Det er to bruksområder for biologiske klosetter: I hytter brukes klosettet periodisk (mindre enn 60 døgn per år). I helårshus er bruken sammenhengende. De aller fleste biologiske klosetter er konstruert for hyttebruk.

For å øke fordampingen har en del klosetter elektrisk varmeelement og ventilasjonsvifte. Klosetter med elektrisk tilkobling anbefales, fordi kapasiteten er betydelig høyre. En elektrisk vifte (eventuelt drevet av solcelle) sikrer god ventilasjon i klosettet slik at lukt inne unngås. Klosetter for helårshus krever elektrisk tilkopling. Klosettene deles i to grupper etter størrelsen. Små klosetter står i sin helhet i toalettrommet. Store klosetter har toalettstolen i toalettrommet, mens nedbrytningsbeholderen enten står under gulv (eventuelt i kjeller) eller ut gjennom vegg. Fordelen med små klosetter er at de er lettere å frakte og installeringen er enklere. Ulempen ligger først og fremst i at de har mindre kapasitet.

Antall besvarelser tyder på et stort flertall av hytteeierne har investert i biologiske toalettløsninger. Disse toalettene kan fort bli litt kostbare i innkjøp, men til gjengjeld ser det ut til at brukerne generelt er svært godt fornøyd med toalettene. Noen svært få brukere er misfornøyde mht. brukervennlighet og tømming av toalettene.

Når det gjelder biologiske toaletter, har vi fått spesielt mange besvarelser fra brukere av Vera Miljø sin "snurredass" og svenske MullToa sin - ja, nettopp; "MullToa". Her ser du brukernes dom:

Snurredassen: Kommer i flere forskjellige modeller, og det fins løsninger for små og store hytter, med og uten strøm. Noen av besvarelsene viser at enkelte syns tømmingen er litt komplisert, men de langt fleste er svært godt fornøyd med sine snurredasser - og nesten samtlige ville anbefalt det til sine venner. Liten/ingen lukt, god kapasitet og enkel installasjon trekkes spesielt frem som Snurredassens fordeler.
Det ser også ut til at de få som har klaget på denne doen er godt fornøyd med servicen de har fått. Snurredasser til hytter koster om lag 17 500-24 000 kroner i innkjøp.

 

MullToa: Finnes i flere ulike modeller. Det ser ut som et vanlig toalett og er laget i hardplast. Brukernes dom over dette toalettet er ikke nådig. De klager spesielt over at toalettet er altfor teknisk komplisert. Ellers trekkes dårlig brukerveiledning og komplisert tømming frem av mange. "Ved tømming blir det et skikkelig griseri", sier en av brukerne. "Det bør ikke være slik at toalettets drift er hovedtema på hytta. Slik er det dessverre blitt med MullToa", sier en annen. Dessverre er det også noen som har dårlige erfaringer etter å ha klaget på MullToa.
MullToa koster fra cirka kr. 8000 for de enkleste modellene, til om lag kr. 15 000 for de mest avanserte. I tillegg vil det være nødvendig å kjøpe en installasjonspakke til i overkant av 1000 kroner.

Mulltoa's kommentarer til Hyttedo undersøkelsen

 

Kjemikalietoalett:
Totalt antall besvarelser: 3
Som navnet tilsier, så er det tilføring av kjemikalier som er basis i disse toalettløsningene. Toalettene krever ikke innlagt vann, og er for mange ideelt som et avbelastningstoalett for biotoalettet og som en toalettløsning inne i hytten om natten. Disse toalettene kun kan tømmes på egnede tømmestasjoner.

Ettersom vi kun fikk tre besvarelser fra brukere av kjemikalieklosetter, blir det ikke riktig å trekke noen konklusjoner ut av dette. Men vi kan si at av de tre svarene, så var to svært godt fornøyd - og en svært misfornøyd med sitt toalett. Sistnevnte bemerker blant annet at han syns brukervennligheten er elendig, og at tømmingen er svært komplisert. På den annen siden skriver de fornøyde brukerne at de syns brukervennligheten er bra, og at både installasjon og tømming er en kurant sak.

Av kjemikalietoaletter har vi bl.a. "Campa Potti" som forhandles av Hyttekomfort AS. Campa Potti er todelt med en egen beholder for spylevann og egen beholder for latrineavfallet. Egen ferskvannstank gjør at du kan skylle ned med rent vann etter bruk. Prisen ligger på om lag 1300-1500 kroner.
 

Forbrenningstoalett:
Totalt antall besvarelser: 57
Forbrenningstoalett kan være en god løsning for de som ikke har innlagt vann. Ved hjelp av elektrisk forbrenning gjør du avfallet om til aske. En liten ulempen med disse toalettene, er at du må legge en liten pose i doen før hver bruk. For i overkant av 20 000 kroner får du en do på størrelse med et vannklosett, og en liten askeskuff å tømme en gang i uka. Disse toalettene er i dag blant de mest populære på markedet.

Brukernes favoritt:
Besvarelsene viser at mange har investert i det elektriske forbrenningstoalettet "Cinderella Ecocat" fra Ecotech AS. brukerne har tydeligvis fått oppfylt sine ønsker om gode toalettløsninger. Enkel installasjon og tømming, samt lite eller ingen lukt dras frem av positive elementer. "Dette er en ideell løsning som gjør at det kun blir aske igjen av avfallet. Man slipper helt unna luktproblemer. Dette toalettet er hva jeg anbefaler på det varmeste til andre hytteeiere", sier en av brukerne.
Nesten samtlige av besvarelsene er positive. Faktisk så positive at vi vil trekke dette toalettet frem som brukernes favoritt. Det er imidlertid én bruker som ikke syns toalettet har levd opp til forventningene. "Toalettet slutter å forbrenne, og må stadig restartes. Det fungerer ikke godt", sier han.
Ecocat krever strøm på hytta, men ikke innlagt vann. Den koster om lag 22 000 kroner.

 

 

Gammeldags utedo:
Totalt antall besvarelser: 123
Ja, den gode gamle utedassen, hva mener nå egentlig folk om den? Her kan vi melde om svært varierte tilbakemeldinger. Som fordeler dras spesielt "vakker utsikt", "billig i anskaffelse", "frisk luft" og et "koselig lite fristed" frem. På den annen side skriver atter andre at utsikten er dårlig, stumpen blir kald og at det lukter forferdelig. I tillegg plages noen med invasjon av insekter til visse årstider.
Vi kan bare konkludere med at det vil komme noe an på plasseringen hvorvidt du vil trives med din utedo. Dersom den plasseres et sted med vakker utsikt, kan besøket bli en liten opptur. Men pass endelig på at doen står et sted med lite sol, da intens varme vil gi intens lukt. Dersom du følger disse rådene, tyder svarene på at du kan trives godt på utedassen din.
Prisen for et utedo vil variere, alt etter hvor kravstor du er. Du kan for eksempel gjøre det svært billig ved å benytte treverk du likevel har liggende, og bygge en spartansk (men hyggelig) liten dass. På den annen side er det mange som spanderer litt mer og kjøper for eksempel et lite anneks i byggesettløsning.

Annet:

Vakuumtoalett:
Totalt antall besvarelser: 86
Dette er miljø- og ressursvennlige toaletter som reduserer vannforbruk og avfallsmengde. Vakuumtoalettsystemer anvender luft og ikke vann som transportmiddel for toalettavfall. Litt vann tilføres gjerne for å sikre godt renhold.

De besvarelsene vi har fått, er alle fra brukere av Jets Standard AS sine vakuumtoaletter i porselen. I disse toalettene er det montert en vacuumarator som sørger for transport av toalettavfallet, samtidig som den maler opp avfallet, som videre transporteres til en oppsamlingstank, en BIOtank eller til et avløpsnett. Toalettene kommer i flere modeller, og fins for hytter med og uten innlagt vann. Et par av respondentene påpeker at brukerveiledning og installasjonsveiledning kunne vært bedre, men ellers synes alle å være strålende fornøyd med sine løsninger. "Jeg har ingen problemer med å anbefale toalettet videre til mine venner. Dette er simpelthen det nærmeste man kommer et vannklosett", sier en av brukerne.
Et par personer har klaget på toalettet, og begge sier at problemene de hadde ble løst der og da per telefon. Prisen for et toalett fra Jets varierer fra cirka 21 500-30 000 kr.

 

Separeringstoalett:
Her har vi kun fått 4 besvarelser, og det blir selvfølgelig et syltynt grunnlag for å dra noen bestemte konklusjoner. Men vi gjør en liten oppsummering:

Et separeringstoalett kan være en løsning for de som ikke har innlagt vann på hytta.
Samtlige av respondentene bruker separeringstoalettet "Separett". Toalettet fins i flere forskjellige modeller. Prinsippet går ut på at vått og tørt havner hver for seg. Urinen renner ut gjennom eget avløpsrør til vannavløp (vask, dusj, etc.), til infiltrasjon i bakken eller til tank for lagring som gjødsel. Dermed kan urinen ikke lenger forårsake noe dårlig lukt. Avføring og papir havner i beholderen inne i toalettet. Etter en stund har avføringen fått en tynn skorpe. Da blir til og med lukten fra avføringen borte. Viften som går kontinuerlig holder toalettrommet fritt for lukt og fuktighet, separeringen av vått og tørt gjør det luktfritt også utendørs.

Brukerne av Separett synes å være godt fornøyd med sine løsninger. Det rapporteres om bra brukervennlighet og enkel installasjon. "Dette kan en vanlig hobbysnekker gjøre selv uten problem", sier en av brukerne. Ingen av brukerne ville hatt problemer med å anbefale dette toalettet til andre.
Det er Imperial Engros AS i Sandnes som importerer toalettene til Norge. Forhandlere fins rundt omkring i hele landet. Toalettene fins i varierende priser, fra cirka 8500-13 000 kroner.

 

Vannklosett:
6 av respondentene har vannklosett, og de uttrykker tilfredshet med sine løsninger.

Mottatte eposter:

Hei! ønsket og kjøpe meg ett incinolet toalett men syntes prisen var noe stiv.
Da kontaktet eg jetcarrier og regestrerte meg som kunde og fekk tildelt en postadresse i usa.
så var eg på nettsidene tilincinlet og kjøpte ett toalett. Etter ca 8
uker ble toalettet levert på døren hjemme. Prisen totalt med alt for
ett 3600w 230 volts incinolett ble kr 13500,-
det blir ca 10000,- kroner spart.

Roald Jonsson

__________________

Hei. Jeg ser det har vært foretatt en undersøkelse om hyttetoaletter, og har lyst til å dele min erfaring med Jets toalett.Toalettet ble tatt i bruk i februar 2006. Vi har en løsning med biotank og spredegrøft i terrenget, og filterposen som skiller ”fast” fra vått ble skiftet i mai måned og i november samme år. I mai måned i år besøkte vi hytta for første gang etter påske. Oppdaget da at avløpet var tett og tanken så full at den rant over ved åpning. Striefilteret som skiller fast fra flytende hadde revnet. Jeg skal ikke utdype hendelsesforløpet nærmere etter dette, men anlegget og tanken ble tømt og renset og nytt filter montert. Nå i helgen 7.oktober, 4 måneder senere hender det samme igjen! Filterposen hadde revnet og sprederøret var fylt til randen av ”avføringsgrøt”. Er jeg den eneste som opplever dette? Jeg har nettopp forfattet et brev til Jets, og vil gjerne få komme tilbake etter at jeg har vært i kontakt med ekspertisen.

 Med Vennlig Hilsen
Gunnar Vatlum

Vi understreker at Norges Hytteforbund og www.HYTTE.no ikke selv har testet noen av disse toalettene. Vi har kun beskrevet brukernes erfaringer.

 Oppslagsverk til produsenter og leverandører av hytte og hytterelatert stoff på internett. Dette er en gratistjeneste, 100% objektiv, slik at alle med relevante websider kan komme med som gratis tekstlenke. Webdesign-Webredaktør: - Copyright 2001-2009
www.Hytte.no er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne lenker.