---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: RE: Kontaktskjema
From:    "Hyttekomfort.as" <terje.schroeder@c2i.net>
Date:    Tue, May 30, 2006 1:18 pm
To:      Tove Helen Selbæk <norges@hytteforbund.no>
--------------------------------------------------------------------------

Mulltoa fikk I hyttedo-undersøkerselen dere gjennomførte endel kritikk,
hvilket vi ikke føler oss berettiget til. Det kan være mange årsaker til
at et toalett ikke fungerer, men I hovedsak vil de fungere bra hvis de
brukes riktig. En feilkilde som går igjen er; overbelastning og feil
tilsetningsmasse!
Sanitærbark eller lign. (Bark suger ikke tilfredstillende opp væske) Feil
tilsetning (Sanitærbark eller lign)  kan føre til stopp I
omrøresystemet, samt at komposten mister evnen til opptak av væske, som
igjen fører til at toalettet ikke fungerer tilfredstillende. Dette kan
igjen føre til at tømmingsprosessen blir utrivelig, hvilket ikke er
tilfellet når toalettet er brukt riktig.
Det er kun Mulltoa Spesialmull som skal brukes I Mulltoa, og denne mullen
har tilstrekkelig oppsugingsevne.
Mulltoa Biologiske toaletter har vært på markedet I over 30 år. og er et
av de mest solgte på de nordiske markedene.

Mulltoa fungerer etter naturens premisser.
Kompostering er en biologisk prosess der mikro-organismer forvandler
organisk materiale (fekalier og papir) til kompost, kulldioxid og varme
med hjelp av luftilførsel. Komposten bør være porøs for at væske skal
fordampe og at luft skal komme til.
Med tilførsel av Mulltoa spesialmull og omrøring av komposten, sørger
dette for en porøs kompost.
I Mulltoa bryter naturens mikro-organismer ned av fallet og forvandler det
til mull/jord
* Varme tilføres for å fordampe overskuddsvæske, og for å gi
mikroorganismene riktig arbeidstempratur.
* Luft tilføres komposten samtidig som ventilasjonsviften sørger for
avtrekk av toalett og toalettrom.
* Omrøring sørger for att komposten blir blandet til en porøs kompost for
opptimalt opptak av væske.
* Fuktighet til komposten får man gjennom tilførsel av urin. Termostaten
tilpasser varmen I tolettet for riktig fordampingstid.

Tidligere modeller Mulltoa Manuell og Mulltoa Automat har vært testet på
Jordforsk på Ås etter
Statens Forurensingstilsyn (SFT) "Kvalitetsnorm for biologiske klosetter"
/79/
Testen utført av utført  på Jordforsk 1991/1992, 2 modeller; Mulltoa
Manuell og Mulltoa Automat ble begge godkjent.
Den største modellen Mulltoa XL var igjennom en tilsvarende test hos; NSF
International, Michigan USA Juli 1991 og ble godkjent ved dette
Testinstituttet,
Testen her bygger hovedsak på samme test som utføres på Jordforsk på Ås.

Mulltoa biologiske toaletter har siden dette vært under kontinuerlig
produktutvikling.

I 2004 startet Jordforsk en test av Mulltoa 60.( den største modellen) for
Svanemerking av produktet.
November 2004 var testen på Jordforsk sluttført, og Mulltoa 60
tilfredstiller alle krav til:
Fungsjon - Materiale - Brukevennlighet - Restprodukter - mm. og fått
godkjent for miljømektet Svanen

Testen finnes I sin helhet på www.mulltoa.com

Mulltoa har idag 4 modeller som I hovedsak er bygget over samme lest som
Mulltoa 60 (4-6 personer peridisk bruk), men har noe mindre kapasitet.
Mulltoa 45  4.personer periodisk bruk
Mulltoa 20 2-4. personer peridisk bruk
Mulltoa 10 2-4.personer periodisk bruk.

Vedlagt føler et illustrasjonsbilde over mengden avfall Mulltoa 60 ble
tilført under testperiden.

Håper dette er tilstrekkelig materiale for en redaksjonell omtale av
Mulltoa 60, samt at det kan bidra til at kunder får en forståelse av at
Mulltoa er et meget bra biologisk toalett godt egnet for periodisk bruk på
hytter og fritidsboliger.

Hilsen
Hyttekomfort as.

Terje Schrøder
Daglig leder

Tlf: 63 81 91 00