Annonser

Berge Sag

Berge Sag har over 100 års erfaring som leverandør av hytter og boliger i Norge.

Kontaktinformasjon

Berge Sag Gruppen AS (820 040 082)

Selskapet er Haugalandets største hytte- og boligleverandør, og de jobber også hardt for gode og tilpassede leveranser til andre deler av landet.

I tillegg til hytte- og boligbygging tilbyr de flere andre tjenester, blant annet tomteutvikling og handel av byggevarer.

Grafisk utsnitt av Hus.no logo