Annonse
Annonse
Bilde av en fjellhytte med torvtak

Dette må du tenke på når du skal kjøpe hyttetomt

Er du på jakt etter den perfekte tomta til å bygge drømmehytta på? Vi går gjennom det viktigste å være oppmerksom på slik at du unngår fallgruvene.

Bilde av Gjermund Stensrud

Gjermund Stensrud

Sist oppdatert: 22.09.2021 14:50
Annonse
Dette må du tenke på:
  1. Reguleringer
  2. Heftelser og servitutter
  3. Grunnforholdene
  4. Infrastruktur
  5. Tinglysning

Når du skal finne den perfekte hyttetomta er det mange faktorer som spiller inn. Skal den for eksempel være på fjellet eller ved sjøen? Vil du være i nærheten av andre eller helt for deg selv?

I tillegg til disse generelle hensynene er det også noen mer konkrete vurderinger du er nødt å forholde deg til. Du kan nemlig, med litt uflaks, ende opp med en tomt hvor du ikke får lov til å bygge hytta du hadde tenkt.

Vi går gjennom de største fallgruvene nedenfor slik at du lettere kan finne den best egnede tomta for ditt hytteprosjekt.

1. Hvordan er tomta regulert?

Om du har helt konkrete planer på hvordan den fremtidige hytta skal se ut er det spesielt viktig være oppmerksom på tomta, og hva slags muligheter den gir. Det er naturlig nok ikke alle hyttetyper som passer til alle tomter, og om du ønsker en stor grunnflate kan dette ofte begrenses av reguleringer. Hvordan tomta er regulert er med andre ord noe av det viktigste å undersøke når du skal kjøpe tomt.

Om tomta er regulert ligger det allerede føringer på hva kommunen vil tillate av bygging og ikke. Det er imidlertid ikke fritt fram om tomta er uregulert, faktisk kan veien til drømmehytta raskt bli lenger enn om det er reguleringer på plass. Da må du gjennom en lengre søknadsprosess for å få lov til å bygge, og det er ingen garantier for at du vil få lov i det hele tatt. Du kan dermed ende opp med en tomt hvor du ikke får lov til å bygge.

Reguleringer vil også påvirke ting som hvor høyt du kan bygge eller hvor mye av tomtas areal du får lov til å utnytte til bebyggelse. Sørg derfor for at du har sjekket alle reguleringer før du velger tomt.

2. Er det heftelser på tomta?

I tillegg til å sjekke om reguleringer kan forkludre planene dine er det lurt å undersøke om det foreligger heftelser eller servitutter på tomta.

En servitutt er at noen har en rettighet i en eiendom som eies av noen andre. Dette kan gjelde for eksempel bruksrett eller veirett. Om en nabo har bruksrett på deler av tomta betyr dette at du ikke står fritt til å bygge ut på det området. Rettigheter som dette kan altså stå i veien for byggeplanene dine, og er derfor noe du bør undersøke nøye før du kjøper.

3. Hvordan er grunnforholdene?

Å ta hensyn til grunnforholdene er kanskje åpenbart, men pass på at du undersøker nøye nok. Grunnforholdene dreier seg tross alt om mer enn overflaten på tomta.

strømmast i en skog
Infrastruktur: Ønsker du innlagt strømpå hytta bør du sjekke infrastrukturen i området rundt tomten.

Ettersom du skal bygge på tomta er det viktig å sjekke terrenget. Er det berg like under overflaten må du for eksempel regne med å måtte betale for sprengningsarbeider med påfølgende bortkjøring av masse for å gjøre tomta byggeklar.

Om det er en flat- eller skråtomt vil også spille inn på hva slags hytte det er mulig å bygge. Et annet hensyn som blir stadig viktigere å ta er hvor utsatt tomta er for ekstremvær.

Ligger den tett på en elv eller i bunnen av en dal hvor det er skredfare? Dette er faktorer som bør være med i vurderingen din av hyttetomt.

4. Hvordan er infrastrukturen på og rundt tomta?

Hva slags hyttestandard du ønsker deg vil også legge noen føringer på valget av tomt. For mange vil mulighet for tilkobling til vann- og strømnett være en viktig faktor når man skal bygge hytte. Dette er det ikke gitt at det er på tomta du vurderer. Ta derfor en ekstra runde hvor du undersøker infrastruktur både på og rundt tomta.

Ettersom tilknytning til strøm, vann og avløp som regel er en utgift du selv må dekke når du skal bygge kan dette være med å øke totalprisen betraktelig. Du kan også undersøke hva kostnadene og mulighetene for alternative løsninger på tomta vil være.

Du kan for eksempel bore brønn og sørge for strøm ved hjelp av en generator.

5. Husk å formalisere kjøpet

Når du endelig har funnet den perfekte hyttetomta er det viktig at du husker å formalisere eierskiftet gjennom en tinglysing til kartverket. Det er først når det tinglyses at det blir offisielt.

For å tinglyse må du betale et tinglysningsgebyr på 525 kr, og en dokumentavgift på 2,5 prosent av eiendommens verdi på tinglysningstidspunktet.

Annonse
Grafisk utsnitt av Hus.no logo