Bilde av en grusvei forbi en enslig hytte på fjellet

Veirett til hytta

Veirett er ofte roten til nabokrangler, og når du skal på hytta er du ofte mer avhengig av å privateide veier enn ellers. Vi forteller deg alt du må vite om veirett til hytta.

Bilde av Gjermund Stensrud

Gjermund Stensrud

Sist oppdatert: 24.11.2021 12:47
{share}
Hva er veirett?

Veirett er den lovlige retten til å bruke en vei over en eiendom som du ikke selv eier.

Se for deg at du har kjøpt hytte, og for at du skal komme deg til og fra hytta må du kjøre over en privat vei. Er det ikke avtale om veirett vil grunneier faktisk kunne nekte deg å bruke veien når du skal ta deg til hytta.

Heldigvis vil det som regel være enkelt å få på plass en avtale med grunneier.

Hvordan få veirett til hytte?

Det er i hovedsak to måter å få veirett: avtalebasert eller hevdsbasert.

Avtalebasert løsning er kanskje den som er mest naturlig når det er snakk om nye hytter eller nye hytteeiere. Mangler du vei som gir atkomst til hytta vil grunneier av naboeiendommen kunne tillate deg veirett over sin eiendom.

Hevdsbasert veirett er at man ved å oppfylle visse vilkår kan hevde bruksrett over en annen persons eiendom. Har du i god tro – altså trodd at du hadde rett til – kjørt over en privat vei for å komme til hytta i en sammenhengende periode på 20 år, så vil du kunne hevde veirett over naboens eiendom.

Hvor mye koster det å få veirett?

Det finnes ingen fasit på hvor mye eller lite det skal koste å kjøpe rett til å bruke en vei, så hvor mye det vil koste for deg vil avhenge av omstendighetene, men enkelte løsninger går igjen.

Grunneier av veien har i utgangspunktet avtalefrihet, og kan derfor selv bestemme eventuell pris du må betale for veiretten. Et eksempel kan være at du betaler en «inngangsbillett» og deretter bidrar til vedlikeholdskostnadene som snømåking.

I andre tilfeller slipper man unna med å kun betale et engangsbeløp. En typisk løsning i nye hyttefelt kan for eksempel være at hytteeierne kjøper seg veirett ved å spleise på byggekostnadene.

Er du i tvil om hvordan det bør løses kan du ta kontakt med kommunen og forhøre deg om det er noen vanlige praksiser i ditt område.

Luftbilde av en hytte dypt i en skog like ved en innsjø
Når du er avhengig av en annen grunneiers vei for å komme til hytta vil en avtalefestet veirett gjøre ting lettere.

Hvem gjelder veiretten?

En veirett kan være koblet til eiendommen, eller deg personlig. Altså kan du alene ha veirett til hytta, mens resten av familien i teorien står uten den samme rettigheten.

Selger du hytta i fremtiden vil heller ikke personlige avtaler om veirett automatisk overføres til nye eierne. Har du en tinglyst avtale om veirett knyttet til eiendommen vil derimot dette videreføres.

Hva slags bruk gjelder veiretten?

Avtalebasert veirett skal dessuten definere hva slags bruk det gjelder og ikke. Har du rett til å gå til fots på veien, har du ikke automatisk rett til å kjøre over den.

Avtalen bør derfor definere tydelig hva slags bruk veiretten gjelder.

Spørsmål?

Har du spørsmål om veirett eller hytte? Ta gjerne kontakt på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Med en hevdsbasert rettighet vil veiretten være begrenset til den konkrete bruken som har vært gjeldende og kvalifiserte til å hevde rettigheten.

Har du kjørt over veien i over 20 år i god tro om at du hadde lov til å gjøre det for å komme deg til hytta, vil veiretten gjelde ferdsel med bil for atkomst til egen hytte.

Tinglysning av veirett?

Betaler du et engangsbeløp for veiretten kan og bør du tinglyse avtalen. Tinglysning sikrer rettsvernet for avtalen og du vil dermed kunne unngå konflikt om veiretten i fremtiden.

En tinglyst avtale om veirett vil dessuten kunne øke verdien på hytta ved et eventuelt salg i fremtiden.

Kilder:

Besteadvokat.no / Boligadvokat.no / Eiendomsadvokater.no